Välkommen till Sveriges Medier

Vi presenterar en komplett och opartisk lista över aktuella mediekanaler i Sverige. Syftet är att göra det enklare för dig att besluta om vilken aktör som kan ta din verksamhet i rätt riktning.

Sveriges Medier bistår även med statistisk information för att du ska kunna avgöra om aktören är stor nog att uppfylla dina mål. Medierna är många och branschen är i ständig förändring, det gör det svårt att bedöma vilken aktör som är bäst, låt vårt underlag vägleda dig!

OM SVERIGES MEDIER

Syftet med Sveriges Medier är att på ett så uttömmande sätt som möjligt presentera opartisk information för användaren samt vara en måttstock för annonsörer och aktörer.

Sveriges medier tillhandahålls av Medierådgivaren i Sverige AB, och listan uppdateras kontinuerligt. Informationen på sidan är erhållen från offentliga källor och eventuell statistik som presenteras uppdateras löpande. Söker du mer tillförlitliga källor bör du kontakta den statistiksamordnare som den enskilda aktören utsett som sin egen. Vi ansvarar inte för eventuella felaktiga uppgifter från våra källor.